Không tìm thấy trang này

*
Bạn đang xem: Không tìm thấy trang này

*

*Xem thêm: The Norton Anthology Of Literature By Women, The Norton Anthology Of English Literature

Cựu chủ-tịch Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa-kỳ (1). Trước lúc trở về hưu vào năm 2003, ông đã từng có lần có tác dụng giám-đốc Ban Việt-ngữ tại Đài phân phát tkhô cứng Á Châu Tự Do (2) vào 7 năm trời.Chủ-yếu là một công ty giáo, ông Bích trước đó đã đào tạo trên những đại-học tập George Mason (1979-89), Trinity College (1979-81) cùng Georgetown University (1980-86) về hầu hết môn như văn-học, văn-minh văn-hoá cả nước, giáo-dục song ngữ và ngôn-ngữ-học tập lịch-sử. Do ngành chuyên-môn này, ông đã có được Tổng-thống George H.W. Bush chỉ-định vào chức Phó, rồi Quyền Tổng-giám-đốc Giáo-dục Song ngữ trên toàn-quốc (1991-93).Ngoài dạy học và làm media, ông Bích cũng còn là một đơn vị biên khảo cùng dịch-mang bao gồm uy tín về vnạp năng lượng thơ toàn quốc. Trong rất nhiều sách khét tiếng của ông nên kể: A Thousvà Years of Vietnamese Poetry (“Một nghìn năm thi ca VN,” Knopf, 1975), A Mother’s Lullaby (dịch Trường Ca Lời Mẹ Ru của Trương Anh Thuỵ, Cành Nam, 1989), War và Exile: A Vietnamese Anthology (“Chiến-ttrẻ ranh và Lưu Đày: Tuyển-tập văn-học tập hiện-đại của nước ta,” Văn-cây viết Miền Đông, 1989), dịch thơ Nguyễn Chí Thiện (Ngục Ca / Prison Songs, VICANA, 1982; Hoa Địa Ngục / The Flowers of Hell với Hạt Máu Thơ / Blood Seeds Become Poetry, cả nhì vì Tổ Hợp XBMĐ (3) Hoa Kỳ xb, 1996), với Cung Oán Ngâm Khúc / Complaints of an Odalisque, dịch thơ Ôn Nlỗi hầu Nguyễn Gia Thiều (Tổ Hợp XBMĐ Hoa Kỳ, 2006). Ngoài việc hiệu đính thơ Hồ Xuân Hương: Tác-phẩm (Tổ Hợp XBMĐ Hoa Kỳ, 2000), ông cũng đã dịch nhì cuốn nắn sách về mỹ-thuật toàn quốc, Vietnamese Architecture (Sứ-cửa hàng VNCH trên Mỹ, 1972) và An Ocean Apart: Contemporary Vietnamese Art from the United States và Vietnam giới (“Nghìn Trùng Xa Cách,” Smithsonian, 1995) tương tự như giới-thiệu thơ Ba-tư vào cuốn nắn Omar Khayyam: Thơ với Đời (Tổ Hợp XBMĐ Hoa Kỳ, 2002).


Xem thêm: Anthologies - The Rienner Anthology Of African Literature

June 1955 Baccalauréat I (Classical Studies, Latin & Greek Section), Lycée Chasseloup Laubat (Saigon, Vietnam)Jun 1956 Baccalauréat II (Philosophy Section), Magmãng cầu cum Laude, Lycée Chasseloup Laubat (Saigon, Vietnam)Jun 1958 B.A. in Political Science and Economics, Princeton University (Princeton, New Jersey)Apr 1962 Preliminary and Oral Examinations completed for Ph.D. Program in Japanese Literature, Columbia University (New York, NY) Summer 1962 Summer studies in German Language & Literature, Universities of Vienmãng cầu (Austria) & Munich (Germany) 1962-1963 Doctoral research, supported by a President’s Fellowship from Columbia University, in Japanese Heian Literature at Kyokhổng lồ University (Kyoto, Japan) 1969-1970 Russian-language studies at the USDA Graduate School (Washington, DC) 1974-1975 Studies in Mandarin Chinese, Foreign Service Training Center (Saigon, Vietnam) 1977-1979 Graduate studies in Education, Trinity College (Washington, DC)1979 Teaching Certificate, State of Virginia, for High School Social Studies Jun 1985 Double M.A.T. (Master of Arts in Teaching), TESL and Bilingual Education, Georgetown University (Washington, DC) 1982-1986 Doctoral Program in Theoretical (Historical) Linguistics, with a Minor in Bilingual Education (Spanish Linguistics), Georgetown University (Washington, DC) Employment History1997-năm 2016 Director, Vietnamese Service, Radio Free Asia (RFA), 2025 “M” Street, NW, Suite 300, Washington, DC 20036Senior Teacher Trainer, COMSIS (Silver Spring, MD), in charge of training bilingual teachers in eight mid-Atlantic states 1993-1995 Educational Consultant with VICANA (Springfield, VA) on all aspects of Asian Bilingual Education1991-1993 Deputy, then Acting Director, OBEMLA (Office of Bilingual Education and Minority Languages Affairs), U.S. Department of Education1987-1991 Multicultural Coordinator, Arlington County Government, Arlington, Virginia1980-1986 Teacher Trainer, GU-BESC (Georgetown University Bilingual Education Service Center)1978-1980 Bilingual Resource Teacher, Title VII Project at Wakefield High School, Arlington, Virginia1976-1978 Vietnamese Community Coordinator, Teacher Corps Cycle XI Project at Key Elementary School, Arlington, VirginiaRelevant Experience & Roles in Major ProjectsDirecting Vietnamese radio program lớn Vietnam: As Director of the Vietnamese Service at Radio Free Asia (RFA) since January 1997, I ran a surrogate radio program in Vietnamese aimed at Vietphái nam. In this capathành phố I have sầu had to keep myself abreast of all developments in Vietnam giới, including educational issues, since more than half of our broadcast hours (two hours a day) are directly concerned with Vietphái mạnh.Directing Personnel: As Deputy Director of OBEMLA, 1991-1993, was in charge of all personnel matters within the office including monitoring and evaluating 51 persons và handling labor disputes.Budget Planning & Oversight: As Acting Director of OBEMLA, 1992, did budget planning for FY94 & oversaw a national budget of $240 million.Training and Technical Assistance: Training Speciacác mục and Teacher Trainer, Georgetown University Bilingual Education Service Center, 1980-1986; Bilingual Resource Teacher, 1978-1980; Trinity College Adjunct Faculty, 1977-1978.Writing, Editing and Translating: Editor/translator of A Thousvà Years of Vietnamese Poetry (Knopf, 1975) & War and Exile: A Vietnamese Anthology (Vietnamese P.E.N., East Coast U.S.A., 1989); Translator of Vietnamese Architecture (Vietnamese Embassy, 1970) and Nguyen Chi Thien’s Prison Songs (VICANA, 1982); Compiler of An Annotated Atlas of the Republic of Vietphái nam (Vietnamese Embassy, 1972); tác giả of more than 150 articles in both specialized and popular magazines & journals covering such areas as Vietnamese culture, language, music, literature, arts and crafts, Indochinese cultures & languages, refugee education concerns, và historical linguistics; Translator with Vu Thi Dung of Bilingual Syntax Measure, 1977; Chief Editor of Lua Viet and The Viet Center Bulletin, National Center for Vietnamese Resettlement, Washington, DC, 1975-1976; Editor of monthly bulletins for the Embassy of Vietnam giới, Washington, DC, 1966-1972; Multilingual translator, Joint Publications Retìm kiếm Service, U.S. Department of Commerce, 1959-1984.Conference Planning và Coordination: Conference Coordinator for many local, state, regional, national & international organizations, including World Federation of Vietnamese Associations Overseas (WFVAO), National Congress of Vietnamese in America (NCVA), National Association for Vietnamese American Education (NAVAE), National Association for Asian & Pacific American Education (NAAPAE), East Coast Asian Education Conference, Ohio TESOL, Maryland Association for Bilingual Education, Baltimore Area TESOL, Virginia ESOL-Bilingual Education Conference, và the Smithsonian’s American Folklife Festivals, 1979-1981.Asian & Vietnamese Community Involvement and Leadership: Secretary General, 1986-1991, then President, Executive Board, NCVA, 1993-1997; President, NAVAE, 1984-1986; Regional Representative sầu, NAAPAE, 1979-1983; Vietnamese Community Liaison, Arlington Public Schools, 1976-1978; Director, Vietnamese Community Center, 1977-1978; Founder, Vietnamese Parent Association (VPA) & Vietnamese Senior Citizens Association, 1977; Editor, National Center for Vietnamese Resettlement, 1975-1976; Member of NABE, NAAPAE, NAVAE, NAFEA (National Association for the Education & Advancement of Cambodian, Lao và Vietnamese Americans), và Chairman, Board of Directors, Boat People S.O.S., Inc. và VICANA.Bilingual Curriculum & Test Development: Developed the text for Vietnamese Language Arts (two levels, K-3 and 4-6), Practical Vietnamese for American Educators (co-authored with Dao Thi Hoi), Vietnamese Bilingual Test (Social Studies), và Bilingual Curriculum Guides for U.S.-Virginia History & for World History (co-authored with Do Dien Nhi), Arlington Public Schools, 1978-1980.Major Presentations và PapersIn the last five sầu years, he has given numerous papers & presentations about the situation in Vietphái nam, in English, Vietnamese & French, at such venues as the European Community in Brussels, Belgium, the Kim Daejung Foundation, Seoul, South Korea, and a variety of international conferences (in Canada, France, Germany, & numerous universities và colleges in the U.S.).Panel Discussant, Asian và Pacific American Education Forum, New York City, NY, June 1995.Keynote Speaker (“How to Introduce Vietnamese Language & Culture Courses into the University Curriculum?”), Vietnamese Student Association, University of Minnesota, Minneapolis, MN, April 1995.Major Speaker (“Asian Bilingual Teacher Recruitment Model Programs”), NSBA Council of Urban School Boards of Education (CUBE), 55th NSBA Conference, San Francisco, CA, March 1995.Presenter (“The War in Vietnamese Imagination: The Southern Perspectives”), Modern Languages Association Convention, San Diego, CA, December 1994.Major Speaker (“The United Nations: Conflict Resolution in Asia”), Fifth United Nations Conference of the UN Association/National Capital Area, Washington, DC, October 1994.Presenter (“Asian Bilingual Materials Development”), Asian và Pacific American Education Forum, Pomona, CA, August 1994.Keynote Speaker (“The Asian American Contributions to lớn America”), 12th Annual Asian/Pacific American Heritage Day Celebration, Clevel&, OH, May 1994Keynote Speaker (“Vietnamese Folksongs”), Vietnamese Student Association, John Hopkins University, Baltimore, MD, April 1994.Presenter (“American Business in Vietnam: Opportunities and Obstacles in the Post-Embargo Era”), The Heritage Foundation, April 1994.Keynote Speaker (“Marriage of Song và Poetry in the Vietnamese Tradition”), Vietnamese Culture Night, Columbia University, Thủ đô New York, NY, April 1994.Presenter (“Advanced Area Studies - Vietnam”), Foreign Service Institute, Arlington, VA, March-April 1994.Presenter (“Tet, the Vietnamese New Year”), Vietphái mạnh Club, Wakefield High School, Arlington, VA, February 1994.Keynote Speaker (“Characteristics of Today’s Vietnamese Literature,” in Vietnamese), Vietnamese Physicians of Texas Convention, Houston, TX, June 1993. Keynote Speaker (“Asian and Pacific American Contributions to Arlington County”), Asian and Pacific American Heritage Celebration, Arlington County, VA, May 1993.Keynote Speaker (“The Vietnamese Tradition of Tet”), Vietphái mạnh Club, Wakefield High School, Arlington, VA, February 1993.Presenter (“The U.S., a Multilingual Society”), The European Institute, Washington, DC, November 1992.Major Presenter (“Vietnamese Poetry: The Cultured State”), Academy of American Poets and Asia Society, Thành Phố New York, NY, April 1992.Presenter (“The War in Modern Vietnamese Fiction”), AAS/Mid-Atlantic Conference, Loch Haven, PA, November 1991.Presenter (“Literature and Politics in the Sociamenu Republic of Vietnam: An Update & Assessment”), AAS/Mid-Atlantic Conference, Rutgers University, New Brunswiông xã, NJ, October 1990.Presenter (“Vietnamese Workers in Eastern Europe và in the Soviet Union: A Situation Report on Their Rights” và “Freedom of Expression: Where Are We in Vietnam?”), 2nd International Conference on Human Rights Vilnius-Leningrad, Leningrad, USSR, September 1990.Presenter (“Terminology of the Vietnam War”), University of Tennessee, July 1990.Presenter (“Reassessing Vietnam: Some Meta-Theory Considerations”), AAS/ Mid-Atlantic Conference, Georgetown University, Washington, DC, October 1989.Presenter (“New Challenges Facing Vietnamese Literature Outside Vietphái nam,” in Vietnamese), Vietnamese Writers Abroad P..E.N. Center Conference, Montreal, Canadomain authority, September 1989.Presenter (“Music of Vietnam”), Southeast Asian New Year Celebration: A Performance Program, National Museum of Natural History, Washington, DC, April 1989.Presenter (“Sociadanh mục Literature in Reforming Vietnam”), Association of Asian Studies Conference, Washington, DC, March 1989.Keynote Speaker (“Romans in East Asia: Cultural Encounters of the Creative Kind”), East Asian Language Conference, Arlington, VA, June 1988.Presenter (“Vietnamese Culture và the Vietphái nam War”), Symposium on the Teaching of the Vietphái nam War, George Mason University, Fairfax, VA, April 1988.Presenter (“A Resurgence of Criticism & Independence in Vietnamese Sociadanh mục Reamenu Literature”), Association of Asian Studies Conference, Boston, MA, April 1987.Keynote Speaker, Sixth Annual Cleveland City Schools Bilingual Multicultural Conference, May 1986.Keynote Speaker, Seventh Annual Conference on Indochinese Education & Social Services, March 1986.Presenter (“Vietnamese Literature in Exile”), Sixth Annual Symposium on International Cultural Perspectives in Literature và Language, George Mason University, November 1985.Presenter (“The Literature of Dissent in Sociadanh mục Vietnam”), SEASSI (Southeast Asian Studies Summer Institute), University of Michigan, Ann Arbor, MI, July 1985.Presenter (“The Power and Relevance of Vietnamese Myths” và “Vietnamese Poetry: The Classical Tradition”), Asia Society, Thành Phố New York, NY, April 1985.Keynote Speaker, Virginia State Bilingual/ESL Conference, February 1985.Presenter (“The Rugged Road to Sociacác mục Realism: Vietnamese Literature Under Communism”), Chattanooga, TN, January 1985.Presenter (“The Teaching of Culture in Literature,” a workcửa hàng series), Arlington Public Schools, Arlington, VA, 1984.Presenter (“From Script to Phonology: The Case of Chu Nom,” in Vietnamese), Vietnamese Studies Symposium, NAVAE ‘84, Orange County, CA, March 1984.Presenter (“The State of Chu Nom Studies: The Demotic Script of Vietnam”), Southeast Conference of the Association of Asian Studies, Appalachian State University, Boone, NC, January 1984.Keynote Speaker, New York State Indochinese Conference, Thủ đô New York, NY, May 1983.Presenter (“The Teaching of Vietnamese in the United States”), NAAPAE ‘83, Chicago, IL, April 1983.Presenter (“Language Strata in the History of the Vietnamese Language,” in Vietnamese), Second Vietnamese Studies Symposium, George Mason University Metro Campus, Arlington, VA, April 1983.Presenter (“Vietnamese-Language Tests: What Is There? What Are They Good For?”), NAVAE ‘83 (Fourth Annual National Conference on Indochinese Education và Social Services), Vienna, VA, March 1983.Keynote Speaker (“Student Bilinguality và the Classroom Teacher”), Virginia ESOL/Bilingual Conference, Fredericksburg, VA, February 1983.Presenter (“The Discovery of Vietnamese Literature”), Southeast Conference, Association of Asian Studies, Emory College, Atlanta, GA, January 1983.Presenter (“Vietnamese Slave sầu Labor in the Soviet Union”), Freedom Federation, Washington, DC, January 1983.Keynote Speaker, Marylvà ESOL/Bilingual Conference, Baltimore, MD, November 1982.Presenter (“Tet, the Vietnamese New Year”), Smithsonian Institution Festivals of Nations Program, Renwiông xã Gallery, Washington, DC, February 1982.Presenter (“Language as an Affirmation of Our Place in the World,” in Vietnamese), First Vietnamese Studies Symposium, George Mason University, Fairfax, VA, December 1980.Presenter (“Vietnamese Games, Arts và Crafts”), Festival of American Folklife, Smithsonian Institution National Park Service, October 1980.Presenter (“Vietnamese Music”), Festival of American Folklife, Smithsonian Institution National Park Service, October 1979.Major PublicationsLINGUISTICS1983 (Co-authored with Dào Thi Hoi, Ed.D.) Nhung dia-tưng ngôn dở người vào lich-su tiêng Viêt (“Language Strata in the History of the Vietnamese Language”), Springfield, VA: VICANA.1983 “Thu doc lai Quôc-âm thi-tâp cua Nguim Trãi: Chung quanh vân-de van-ban” (“A Re-reading of Nguyen Trai’s Poetry Collection in the National Language: The Question of Manuscripts”), Van Hoa (bilingual newsletter of the Vietnamese Cultural Association in Minnesota), Vol II, 7&8 (Nov-Dec 1983).1984 The State of Chu Nôm Studies: The Demotic Script of Vietnam, George Mason University Indochimãng cầu Institute.1985 “Ngôn-ngu-hoc Viêt-nam giới dang di dâu, vê dâu?” (“Where is Vietnamese Linguistics heading?”), Van Hoc Nkinh Thuât (Garden Grove sầu, CA), November 1985.1985 “Thu phân-dinh lai những thòi-ky vào lich-su tiêng Viêt” (“Revisiting the periodization question in the history of the Vietnamese language”), Van Hoc Ntởm Thuât (Literature và Art) 8 và 9 (Dec 1985-Jan 1986). Also in Quê Me (Motherl&, published in Paris), New Year issue, 1986.1993 “Truong hop chu RIT (vạc âm theo miên Nam) cùng biện pháp viêt Nvào đường cua nó” (“The Case of RIT and the Nôm character for it”), Essays on Vietnamese Language and Writing, Campbell, CA: Dòng Viêt, pages 101-16.1994 “Tiêng Viêt, tiêng Nhât và ho Mã Lai-Ða Ðao” (“Vietnamese, Japanese and the Malayo-Polynesian Family of Languages”), Essays on Vietnamese Language and Literature 2-Fascicle II, Campbell, CA: Dòng Viêt, pages 437-80.LITERATURE 1965 “Far Eastern Literature,” Funk và Wagnalls New International Yearbook.1966 “Môt vài nhân xét vê van-hoc Viêt-phái mạnh hiên-dai” (“Some observations on modern Vietnamese literature”), Chuông Viêt (The Bell of Vietnam, published in Chicago), Nos. 145 & 146.1968 “Vietnamese Psychedelic Poetry,” Chuông Viêt, No. 156 (July 1968).1969 “The Poetic Tradition of Vietnam,” The Asian Student (published by the Ford Foundation in San Francisco).1971 “The Poetic Tradition of Vietnam,” Some Aspects of Vietnamese Culture, Carbondale, IL: Southern Illinois University, pages 19-38.1972 “Humor in Vietnamese Poetry,” Vietphái mạnh Report (Saigon), No. 21 (November 1).1973 “Vietnamese Children’s Songs,” Vietphái mạnh Magazine (Saigon).1982 “A Voice from the Hanoi Underground,” Asiaweek, July 30, 1982.1983 The Discovery of Vietnamese Literature, Springfield, VA: VICANA.1985 “The Rugged Road lớn Sociadanh mục Realism: Vietnamese Literature Under Communism,” Association of Asian Studies Southeast Conference Annals, Vol VII: pages 36-54.1985 “Muoi nam van-hoc Viêt-nam giới o hai-ngoai” (“Ten years of Vietnamese literature outside Vietnam”), Nhân Ban (Paris), Dôc Lâp (Stuttgart), and Ngày Nay (Houston, TX), Têt issue.1985 “The Power and Relevance of Vietnamese Myths,” Vietnam: Essays on History, Culture và Society, New York: The Asia Society, pages 61-78.1985 “Vietnamese Poetry: The Classical Tradition,” Vietnam: Essays on History, Culture và Society, New York: The Asia Society, pages 79-99.1986 “1985, nam cua nhung tác-phâm lon” (“1985, year of great works”), Dôc Lâp and Ngày Nay, Têt issue.1987 “Vi-trí trung-trọng tâm cua van-hoc Viêt-phái nam hai-ngoai” (“The central position of Vietnamese literature abroad”), Nhung vân-de cua chúng ta (“Issues of Concern”), a NCVA publication.1988 “Tình-hình van-hoc hai-ngoai vệ 1987” (“The situation of Vietnamese literature outside of Vietnam”), Ngày Nay, Têt issue.1989 “Môt nam giới van-hoc no rô: Tiêu-thuyêt” (“A harvest year in fiction”), Dôc Lâp & Ngày Nay, Têt issue.1989 “Tu chổ chính giữa huyêt cua nguoi van-nghê-say mê sáng-tác dên nhu-câu cua dôc-gia: Nhung thách dô mói cua đề nghị van-hoc hai-ngoai” (“From the creative writer’s inner needs khổng lồ the readers’ demands: New challenges facing Vietnamese literature outside Vietnam”), read at the Vietnamese Writers Abroad Convention (Montreal, September 29, 1989).1989 “Cho môt yêu cầu van ngớm thuc-su tu do” (“For a truly không tính phí literature & arts”), Hoa Thinch Dôn Viêt Bao.1990 “Môt vòng qua những tiêm sách, hay là Môt sô thành-tuu lón cua nam giới 1989” (“A swing through the bookstores, or Some big achievements of 1989”), Dôc Lâp & Ngày Nay, Têt issue.1991 “Nhung huóng phạt triên cua van-hoc Viêt-nam hai-ngoách 1990” (“Development trends in Vietnamse literature outside Vietnam, 1990”), Dôc Lâp and Ngày Nay, Têt issue.1992 “1991: Tan man vê môt nam giới van-hoc hai-ngoai” (“1991: Jottings on one year of Vietnamese literature outside Vietnam”), Dôc Lâp và Ngày Nay, Têt issue.1993 “Van-hoc Viêt-nam giới hai-ngoách 1992: Anh-huong manh cua chính-tri” (“Vietnamese literature outside Vietnam in 1992: The svào influence of politics”), Dôc Lâp và Ngày Nay, Têt issue.1994 “Van-hoc hai-ngoách 1993: Môt phái nam de suy gâm” (“Vietnamese literature outside Vietnam: A year with lots of food for thought”), Ngày Nay, Têt issue.1994 “Southeast Asian Literature,” The Oxford Companion to Women’s Writing in the United States, Cathy N. Davidson và Lindomain authority Wagner-Martin, eds., New York- Oxford: Oxford University Press, pages 826-28.1995 “1994: Nam cua nghiên cúu và dôi-thoai” (“1994, year of research and dialogue”), Ngày Nay, Têt issue, and The Ky 21, February issue.1995 “The War in Vietnamese imagination: the Southern perspectives,” The Ky 21 (Twenty-first Century), pages 45-49.TRANSLATIONS FROM THE VIETNAMESE 1967 “Lament of a Warrior’s Wife” (eighteenth century classic by Dang Tran Con, translated with Burton Raffel), The Texas Quarterly (Autumn 1967).1967 “War Poems from the Vietnamese” (poems by Huyên Quang, Phùng Khác Khoan, Tô Huu, Tù Kê Tuòng, Tru Vu, Triêu Vu, Pham mê Nhã Uim & Tê Hanh), Hudson Đánh Giá (Autumn 1967).1969 The Poetry of Vietnam (26 poems from the Vietnamese ranging from the tenth lớn the twentieth centuries, first appearing in Asia, Spring 1969, then brought out as a booklet), New York: The Asia Society. Cited by The Encyclopaedia Britannica 3 (1981 edition) as an “important work to consult.”1970 “Summons to lớn the Souls” (minor classic by Ngulặng Du, 1766-18đôi mươi, the premier poet of Vietnam), The Antioch nhận xét (Spring 1970).1970 Translation of ten Vietnamese poems (folk and modern), Transpacific (published in Japan), #3, #4 & #5.1970 Translation of eight Vietnamese poems in Quadrant (published in Australia), May-June 1970.1973 Translation of six modern Vietnamese poems by Thê Lu, Tô Huu, Tê Hanh, Ngulặng Thi Vinc, Minc Dung và Tru Vu, Voices of Modern Asia, Dorothy L. Shimer, ed., New York: New American Library.1974 Translation of eight Vietnamese poems (folk and modern) in Antaeus, Fall 1974.1974 The Music of Verses, a translation of Cao Tiêu’s poems in the collection Dang Trinc (“Setting Out”), Saigon: Bôi Ngoc.1975 A Thous& Years of Vietnamese Poetry, Nguyên Ngoc Bích, ed., with Burton Raffel and W.S. Merwin, New York: Alfred A. Knopf. The first major anthology of Vietnamese poetry (170 poems) in English translation.1979 Translation of four poems by Hô Xuân Huong (eighteenth-nineteenth centuries) in The Penguin Book of Women Poets, Carol Cosman, Joan Keefe, và Kathleen Weaver, eds., Penguin Books.1988 Translation of two poems by Cao Tân in Visions 26 và of one poem of Trân Kha in Visions 27.1989 Truong Ca Loi Me Ru / A Mother’s Lullaby (Vietnamese epic by Truong Anh Thuy, English version by Ngulặng Ngoc Bích, illustrations by Võ-Dình Mai), Arlington, VA: Canh Nam Publishers.1989 Translation of contemporary poems và essays in War và Exile: A Vietnamese Anthology, Nguyên ổn Ngoc Bích, ed., Springfield, VA: Vietnamese PEN/East Coast U.S.A.1989 Translation of ten poems by Trân Kha in Program Book of Dêm Chinc Phu’ Ngâm / Ballad of a Warrior’s Wife (Music by Cung Tiên), St. Paul, MN.1991 Translation of poems by Trân Kha in Colors (published in Minnesota).1992 Translation of one poem by Ngô Chi Lan (fifteenth century) in Art và Nature, Kate Farrell, ed., New York: Metropolirã Museum of Art.1993 Translation of poems & songs by Xuân Diêu, Quang Dung, Pmê mệt Thiên Thu, Tkhô hanh Tâm Tuyên/Trân Kha, và Cung Tiên in Program Book of Dêm Huong Xua / Perfumes of the Past, Houston, TX.Translation of poem by Du Tu Lê in The Thành Phố New York Times, April 24, 1994.Translation of Nguyên ổn Chí Thiên’s Hoa Dia Nguc / The Flowers of Hell,Arlington, VA: East Coast U.S.A. Vietnamese Publishers Consortium1996 Translation of Nguyên Chí Thiên’s Hat Máu Tho / Blood Seeds Become Poetry, Arlington, VA: East Coast U.S.A. Vietnamese Publishers Consortium ART 1970 Translation và English adaptation of Nguyên Nang Dác và Nguyên Quang Nhac, Vietnamese Architecture, Washington, DC: Embassy of Vietphái mạnh.1982 “The Art of Trân Cao Linh,” introductory essay lớn Exhibit Catalogue of Trân Cao Linh’s photographic works (New Orleans, December 1982).1983 “Nghê-thuât Trân Cao Linh,” Vietnamese version of the above sầu, Dôc Lâp, Têt issue.1984 “Vestiges of the Past,” translation of original essay in Vietnamese by Trân Cao Linc, Vietphái mạnh Quê Huong Muôn Thuo / Mon pays de toujours / My Country for Ever, Paris: Aide à l’Enfance du Vietphái mạnh.1984 “My Country and the World,” translation of original essay in Vietnamese by Trân Cao Linh, Vietnam giới... (same as above).1985 “The Vietnamese Tradition and Võ Dình’s Woodcuts,” Vietphái mạnh Forum, Vol 6.1990 “The SRV Campaign Against Writers và Artists,” Writers và Artists in Vietnamese Gulags, Trân Da Tù, ed., Westminster: Century Publishing House.1993 “Dô gôm Viêt-nam: Tù thuo knhị nguyên ổn dên dòi đơn vị Lý” (“Vietnamese Ceramics: From Prehistory to the Ly Dynasty (1010-1225)”), Ngày Nay.1993 “Hiên-tình thu-tich dô gôm Viêt-nam” (“A Current Bibliography of Vietnamese Ceramics”), Thê Ky 21, September 1993, pages 35, 38-39.1995 Translation of An Ocean Apart / Nghìn Trùng Xa Cách, catalogue of an exhibit of Vietnamese and Vietnamese American contemporary paintings, Washington, DC: Smithsonian Institution Traveling Exhibit Service. MUSIC1972 “The Holeless Flute, or Psay mê Duy: Revolutionary Songwriter & Truth Seeker,” Vietnam giới Report, Vol I Nos. 5 và 6 (1 & 15 March 1972).1973 Translation of the Vietnamese lyrics in Pđắm đuối Duy, Hoan Ca / Songs of Joy, Saigon.1975 15 Ca-khúc mung Giáng-sinc (“Fifteen Christmas Carols,” bilingual Vietnamese & English songs), Washington, DC: National Center for Vietnamese Resettlement.1979 “Psi Duy còn dó khí hùng” (“The Heroic is still there in Pmê man Duy”), Viêt Báo, April 1979.1980 “Vietnamese Music,” Indochinese Performing Arts, Karl Signell, ed., Washington, DC: Indochinese Community Center.1980 “Nhac Viêt o My” (“Vietnamese music in the U.S.”), Indochinese Performing Arts (same as above).1982 English singing versions of Nguyên Chí Thiên’s Nguc Ca / Prison Songs, mix to lớn music by Ptê mê Duy, Springfield, VA: VICANA.1983 “Tám phái mạnh âm-nhac Viêt-phái nam (hai-ngoai)” (“Eight years of overseas Vietnamese music”), Van Hoc. Also, in Viet Nam Ky Su (Minnesota).1985 “Hai nam qua, nhac Viêt gồm gì mói?” (“What is new in Vietnamese music in the last two years?”), Van Hoc.1985 “Tho Hoàng Câm, nhac Pham mê Duy: Tù Kháng-rán I dên Kháng-chiên III” (“Hoang Cam’s poetry mix khổng lồ music by Pđắm đuối Duy: From Resistance I to Resistance III”), Nhân Ban (published in Paris), Spring issue.1985 “Pmê mệt Duy: Muòi nam giới sáng-tác o hai-ngoai” (“Pmê say Duy: Ten years of creativity outside of Vietnam”), Nhân Ban, April 1985. Revised version appeared in Pmê mệt Duy: Thâm thoát muòi nam giới (“Psi Duy: Ten Years Flitting By”), Arlington, VA: Tô Hop Xuât Ban Miên Dông.1991 “Tìm vê nguôn dê làm cho mói” (“Reaching into one’s roots to renovate”), Thê Ky 21, November 1991.1995 “Môt vài cam nghi vê Pđam mê Duy” (“Some remarks on Pmê mẩn Duy”), introduction khổng lồ Xuân Vu, Nua thê ky Pđắm đuối Duy (“Half a Century of Pmê mệt Duy”), San Jose, CA: Thang Mõ.EDUCATION1976 “Mid-Autumn Festival” (The Children’s Festival of Vietnam) (Handout).1977 “Vietphái mạnh và the Vietnamese: A Reference List” (Developed as part of a course on Language in Culture: Intra- and Intercultural Communicaton, offered by Trinity College, Washington, DC).1977 Non-verbal Communication: Vietnamese Hand Signals, Arlington, VA: Vietnamese Community Center. Reprinted many times in various publications, including Meeting the Needs of Indochinese Students, Bilingual Education Service Center, Arlington Heights, IL, 1979.1977 Bilingual Syntax Measure, Vietnamese version, co-authored with Vu Thi Dung, Teacher Corps Cycle XI (Arlington, VA).1977 Vietnamese Language Arts, A Teacher’s Guide, Grades 1-3, Arlington, VA: Arlington Public Schools.1977 Vietnamese Language Arts, A Teacher’s Guide, Grades 4-6, Arlington, VA: Arlington Public Schools.1978 “The Vietnamese Learner: Hints for the American Teacher,” co-authored with Dao Thi Hoi, Ed.D., Teaching for Crosscultural Understanding, Arlington Public Schools Ethnic Heritage Handbook, Arlington, VA, 1979.1979 “The Indochinese Students in America: Differences & Commonalities” (Handout).1979 Practical Vietnamese for Educational Personnel, co-authored with Dào Thi Hoi, Ed.D., Arlington Teacher Corps Project (Arlington, VA).1979 “Vietnamese Culture và Its Impact on the School,” Indochinese Education Guide, Indochinese Center for Materials Development & Resources, Bilingual Education Service Center, Arlington Heights, IL.1979 “The Chinese Schools in Vietphái nam,” Indochinese Education Guide (same as above).1979 “Administrative sầu Concerns Dealing with Indochinese Students,” co-authored with Dao Thi Hoi, Ed.D., Indochinese Education Guide (same as above).1979 Bilingual Curriculum Guide for U.S. and Virginia History, co-authored with Dang Dinc Khiêt and Dô Diên Nhi, Arlington Public Schools, Arlington, VA.1979 Bilingual Curriculum Guide for World History (Vietnamese version), co-authored with Dô Diên Nhi, Arlington Public Schools, Arlington, VA.1980 Handbook on Indochinese Culture, co-authored with Vu Thi Dung, Pomomãng cầu, CA: Minority Affairs Institute.1980 “Vietnamese Names: Historical Background” (Title VII Secondary Project, Arlington, VA, handout).1980 “Vietnamese Names” (Title VII Secondary Project, Arlington, VA, handout).1980 “Refugee Education” (Georgetown University Bilingual Education Service Center, GU-BESC, handout).1980 An Annotated Bibliography of English-Language Materials on Vietnam giới & the Vietnamese (Annotates nearly 100 titles on Culture, Festivals, Poetry, Music, Religion, etc.), a Gu-BESC handout.1980 “Intergroup Tensions in the Schools: Where Are We?” (GU-BESC Handout).1981 “The Vietnamese-English Bilingual Program in Arlington, VA” (GU-BESC Handout).1981 “Crosscultural Issues: Dating” (GU-BESC Handout).1981 “Crosscultural Issues: Sports” (GU-BESC Handout).1981 “Vietnamese Religion” (GU-BESC Handout).1981 “Vietnamese Literature in English: A List” (GU-BESC Handout).1981 “Annotated List of Bilingual Vietnamese-English Materials Available from GU- BESC” (GU-BESC Handout).1981 “Social Studies Materials for Vietnamese Bilingual Programs” (an annotated bibliography of materials) (GU-BESC Handout).1981 “Vietnamese Education: A Comparative sầu View” (of North và South Vietnam before 1975) (GU-BESC Handout).1982 Indochinese Cultural Activities (phối of handouts covering songs, games, paper folding, folk tales), co-authored with Vu Thi Dung và Sivone Brahm, Washington, DC: GU-BESC.1982 “Patterns of Asian Immigration” (GU-BESC Handout).1982 “School Adjustment of Indochinese Students” (GU-BESC Handout).1982 “List of Vietnamese Dictionaries Available in the U.S.” (GU-BESC Handout).1982 “Educational Needs of Indochinese Refugee Children: A Maslowian Analysis” (GU-BESC Handout).1983 “Patterns of Asian Immigration” (GU-BESC Handout)FILMS AND VIDEOS 1982 Counseling Indochinese Students, a 3-hour đoạn Clip recording of Nguim Ngoc Bích’s presentation on the topic, produced by Hunter College Bilingual Education Service Center (arranged by Shirley Yu).1983 Hidden Treasures, two đoạn Clip productions of the New York State Department of Education on how lớn handle non-native English speakers in U.S. schools và treasure what they bring with them (Appearance next to Dichồng van Patten).1984 Vietnam: The Real Story, a corrective lớn the PBS 13-part series, Vietnam: A Television History. Produced by AIM (Accuracy in Media, Inc.), this was narrated by Charlton Heston, và subsequently shown nationally many times on public television. (Bich appeared in one segment of the đoạn phim.)1985 Vietphái mạnh, the Impact of the Media, also produced by AIM to lớn refute some of the contentions of the PBS series. (Bich appeared in this to discuss the impact of Tet 1968.)1988 Refugee Adolescents, a video on counseling refugee adolescents produced by Elizabeth Salett of ICC (International Counseling Center, Inc.). (Bich is the main presenter in this production on how lớn counsel Vietnamese refugee adolescents.)1989 U.S. Census Bureau advertising spot for television showing. (Bich appeared in this together with Dao Thi Hoi to lớn encourage Vietnamese Americans lớn fill out the 1990 Census forms.)

Chuyên mục: literature