Vietnamese literature

She was raised in an oral literature và storytelling culture, where folklore is passed on from generation lớn generation, by word of mouth.

Bạn đang xem: Vietnamese literature


Cô được nuôi dưỡng trong một tư liệu văn học cùng văn hóa truyền thống nhắc chuyện, nơi văn hóa truyền thống dân gian được truyền từ bỏ ráng hệ này lịch sự nạm hệ khác, bởi khẩu ca.
The earliest size of Malay literature was the oral literature and its central subjects are traditional folklore relating lớn nature, animals & people.
Hình thức trước tiên của văn uống học tập Mã Lai là văn uống học truyền miệng và những đối tượng người dùng trung vai trung phong của nó là mọi tập quán dân gian truyền thống cuội nguồn gồm liên hệ với tự nhiên và thoải mái, động vật và con fan.
The Cossacks established an independent society and popularized a new kind of epic poems, which marked a high point of Ukrainian oral literature.
Người Cossack vẫn lập ra một làng mạc hội độc lập cùng lan truyền một thứ hạng thơ sử thi bắt đầu, đánh dấu đỉnh cao của văn uống học truyền khẩu Ukraina.
In this way, it is possible for a society to transmit oral history, oral literature, oral law and other knowledges across generations without a writing system.
Theo cách này, trong một làng hội có thể giữ truyền lịch sử truyền miệng, văn học truyền miệng, luật pháp truyền miệng và các trí thức không giống qua những nạm hệ cơ mà ko phải một khối hệ thống chữ viết.
Odaga also promoted literature in Kenyan languages and the study of oral literature by writing in Luo và co-authoring a guide khổng lồ oral literature for students.
Odaga cũng tiếp thị văn học bằng những ngôn từ Kenya cùng nghiên cứu văn học dân gian bằng phương pháp viết bởi phương ngữ Luo và đồng người sáng tác của một quyển lý giải về văn học dân gian mang lại học viên.
It is believed that such stories as the lãng mạn tale Vis and Rāmin and epic cycle of the Kayanian dynasty were part of the corpus of oral literature from Parthian times, although compiled much later.

Xem thêm:


Người ta tin tưởng rằng, phần nhiều mẩu truyện như các câu chuyện hữu tình nhỏng Vis với Ramin cùng sử thi về triều đại Kayanid là 1 phần của rất nhiều tập văn uống của văn uống học dân gian tự thời kỳ Parthia, tuy vậy chúng được soạn hơi lâu tiếp nối.
The literature of Syria has contributed to Arabic literature and has a proud tradition of oral & written poetry.
Người Syria đang góp sức vào vnạp năng lượng học và âm nhạc Ả Rập với bao gồm một truyền thống cuội nguồn đáng tự hào về thơ truyền khẩu và thơ viết.
Until the end of the 11th century, Dutch literature - lượt thích literature elsewhere in Europe - was almost entirely oral và in the form of poetry.
Cho mang đến thời điểm cuối thế kỷ XI, văn uống học Hà Lan giống hệt như vnạp năng lượng học trên hầu hết khu vực khác của châu Âu vẫn phần đông là theo hình thức truyền khẩu bằng thể một số loại thơ.
Children"s literature can be traced to stories and songs, part of a wider oral tradition, that adults shared with children before publishing existed.
Vnạp năng lượng học trẻ em có thể khởi đầu từ phần đông mẩu chuyện cùng bài bác hát, một phần của truyền thống cuội nguồn truyền miệng rộng to hơn, được bạn béo share cùng với trẻ nhỏ trước lúc có Việc xuất bản sách.
Their details và practical application, however, are phối down in the oral law (eventually codified in the Mishnah & Talmud) and elaborated on in the later rabbinical literature.
Tuy nhiên những chi tiết cùng vận dụng thực tế của bọn chúng được quy định dưới hiệ tượng dụng cụ truyền khẩu (ở đầu cuối được viết vào Mishnah và Talmud) và được lưu lại cụ thể Một trong những tài liệu giáo huấn sau này.
Beginning with the victory of the Seljuks at the Battle of Manzikert in the late 11th century, the Oghuz Turks began lớn settle in Anatolia, & in addition lớn the earlier oral traditions there arose a written literary tradition issuing largely—in terms of themes, genres, & styles—from Arabic and Persian literature.

Xem thêm:


Sau thắng lợi của Seljuks tại cuộc chiến Manzikert vào cuối thế kỷ 11, fan Thổ Oghuz ban đầu ngụ cư sinh hoạt Anatolia, cùng văn học tập viết bước đầu nở rộ với rất nhiều chủ thể, thể nhiều loại và phong những ảnh hưởng tự vnạp năng lượng học tập Ả Rập cùng Ba Tư cùng với truyền thống lịch sử văn uống học truyền miệng sẽ gồm từ bỏ trước Turks.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: literature