Norton anthology ninth edition
*

LCC PR1109 DDC 8trăng tròn.8 Nhan đề The Norton anthology of English literature. Volume 1 / M.H. Abrams,..

Bạn đang xem: Norton anthology ninth edition

. Lần xuất bản 7th ed. Thông tin xuất bản Thủ đô New York : Norton, 2000 Mô tả vật dụng lý LXI, 2973 p. ; 25 centimet. Phụ crúc Includes index. Thuật ngữ chủ đề English literature. Thuật ngữ chủ đề Văn uống học tập Anh-Bộ sưu tập-TVĐHHà Nội. Tên vùng địa lý Great Britain-Literary collections. Từ khóa tự do English literature. Từ khóa tự do thoải mái English literature. Từ khóa tự do Tuyển tập Tác giả(bs) CN Abrams, M. H. (Meyer Howard), Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000009896
00000000cam a2200000 a 4500001002004005008009010020035039040041044050082245250260300500505650650651653653653700852890
62173
1
23B880DF-F69A-42E6-AEF9-3F1ED092A139
202106140943
040511s2000 nyu eng
1 0
|a 92040016
|a0393974863
##|a35395913
|y20210614094334|zanhpt
|aDLC|cDLC|dDLC
0 |aeng
|anyu
00|aPR1109|b.N6 1993
04|a8trăng tròn.8|220|bNOR
14|aThe Norton anthology of English literature. |nVolume 1 /|cM.H. Abrams,...

Xem thêm:

|a7th ed.
|aThủ đô New York :|bNorton,|c2000
|aLXI, 2973 p. ;|c25 centimet.
|aIncludes index.
1 |av. 1. The Middle Ages / Donaldson/David. The sixteenth century / Smith/Lewalski. The early seventeenth century / Adams/Logan. The Restoration và the eighteenth century / Monk/Lipking.
00|aEnglish literature.
17|aVăn học Anh|xBộ sưu tập|2TVĐHThành Phố Hà Nội.
|aGreat Britain|xLiterary collections.
0 |aEnglish literature.
0 |aEnglish literature.

Xem thêm: Genres: Definitions For Children’S Literature, Children'S Literature Genres

0 |aTuyển tập
1 |aAbrams, M. H.|c(Meyer Howard),|d1912-
|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000009896
|a1|b0|c0|d0

Dòng Mã vun Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân nhiều loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000009896 TK_Tiếng Anh 8trăng tròn.8 NOR Sách 1


Hôm nay: 04 Tháng Chín 2021 Người dùng online: 175 Ngày hôm nay: 15352 Tuần qua: 110913 Tháng này: 67134 Tổng lượt truy tìm cập: 13252412

Chuyên mục: literature